Obec Gánovce

Faktúra

fa za telekomunikačné služby

Identifikácia

Číslo faktúry: 469/19

Identifikácia objednávky: fa za telekomunikačné služby

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a. s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: fa za telekomunikačné služby

Fakturovaná suma: 76.10 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.01.2020

Dátum doručenia: 10.01.2020

Datum zverejnenia: 13.01.2020

Dokumenty