Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
31.07.2020 Darovacia zmluva č. 2020/817-HM
35/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR 22.05.2020
20.07.2020 Dohoda o zabezpečení množstvového zberu kom. odpadu a drob. stav,. odpadu
32/20
50.19 € s DPH Obec Gánovce MotoTrading, s.r.o. 06.07.2020
20.07.2020 Dohoda o zabezpečení množs. komun. odpadu a drobného stavebného odpadu
33/20
50.19 € s DPH Obec Gánovce kaderníctvo Oáza 05.07.2020
20.07.2020 Dodatok č. 22 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení kom. odpadu z obce Gánovce
34/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Brantner Poprad, s. r. o. 23.06.2020
09.07.2020 Dodatok č. 1/2020 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania soc. služby
31/20
6480.00 € s DPH Obec Gánovce Spišská katolícka charita 29.06.2020
08.07.2020 Dohoda o zabezpečení množstv. zberu KO a drob. stav. odpadu č. zmluvy 5/2020
30/20
100.39 € s DPH Paulína Gajanová Obec Gánovce 06.07.2020
07.07.2020 Dohoda o zabezpečení množstvového zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu č. zmluvy 4/2020
29/20
100.39 € s DPH Renáta Palubjaková Obec Gánovce 02.07.2020
06.07.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
28/20
65.00 € s DPH Obec Gánovce Komunálna poisťovňa 30.06.2020
24.06.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o manažmente projektu
27/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce MP Profit PB, s. r. o. 22.06.2020
24.06.2020 Mandátna zmluva (projekt "Zvýš. kapacít MŠ v obci Gánovce"
26/20
1200.00 € s DPH Obec Gánovce Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraj 24.06.2020
23.06.2020 Dodatok č. 2/2020 k Zmluve č. 5/2019 o zabezpečení poskytovania sociálnej služby
25/20
1440.00 € s DPH Obec Gánovce Spišská katolícka charita 29.05.2020
17.06.2020 Zmluva č. 45/2020 o nájme pozemku na poľnohospodárske účely
24/20
62.00 € s DPH Poľnohospodárske družstvo Spišské Bystré Obec Gánovce 10.06.2020
01.06.2020 Zmluva o výpožičke diel 37/2014, Doplnok č. 1
23/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Občianske združenie NEANDERTAL 04.05.2020
27.05.2020 Dohoda o zabezpečení množst. zberu komunálneho odpadu a drob. stav. odpadu č. zmluvy 3/2020
21/20
100.39 € s DPH IGI AUTO Obec Gánovce 20.04.2020
27.05.2020 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnostiam
22/20
0.00 € s DPH Obec Gánovce Branislav Džadoň 27.05.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 634.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 42 43