Obec Gánovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.06.2024
Crz:11.06.2024 10:12
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta - S. Hossa, H. Hossová
65/24
40.00 € s DPH Helena Hossová Obec Gánovce 05.06.2024
17.05.2024
Crz:17.05.2024 13:31
zmluva o nájme hrobového miesta
63/2024
20.00 € s DPH Obec Gánovce Eduard Rákoci 17.05.2024
17.05.2024
Crz:17.05.2024 13:31
zmluva o nájme hrobového miesta
64/2024
60.00 € s DPH Obec Gánovce Eduard Rákoci 17.05.2024
16.05.2024
Crz:16.05.2024 18:14
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004252, názov projektu: Dostavba a rekonštrukcia ulice Kožuchovskej v obci Gánovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y651
62/24-1
107155.69 € s DPH Obec Gánovce Úrad vlády SR 06.05.2024
04.04.2024
Crz:04.04.2024 16:29
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2024
60/24
1700.00 € s DPH OZ Neandertal Obec Gánovce 04.04.2024
04.04.2024
Crz:04.04.2024 16:29
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Gánovce v roku 2024
61/24
300.00 € s DPH OZ Neandertal Obec Gánovce 04.04.2024
02.04.2024
Crz:02.04.2024 13:08
Poistná zmluva - hromadné poistenie - 102 - krátkodobé - jednorazové (dospelí)
59/24
63.00 € s DPH Obec Gánovce Union poisťovňa, a. s. 25.03.2024
28.03.2024
Crz:28.03.2024 14:20
Zmluva o nájme
58/24
700.00 € s DPH eLOC8, s. r. o. Obec Gánovce 28.02.2024
26.03.2024
Crz:26.03.2024 10:41
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
57/24
0.00 € s DPH Obec Gánovce LUNYS, s. r. o. 21.03.2024
25.03.2024
Crz:25.03.2024 13:54
Dohoda č. 24/36/054/3 o zabezp. podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na akt. činnosť
55/24
0.00 € s DPH Obec Gánovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad 22.02.2024
25.03.2024
Crz:25.03.2024 13:54
Dohoda č. 24/36/054/165 o zabezp. podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec (opravná)
54/24
0.00 € s DPH Obec Gánovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad 18.03.2024
25.03.2024
Crz:25.03.2024 13:54
Zmluva č. 1424 434 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
56/24
1400.00 € s DPH Obec Gánovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 25.03.2024
21.03.2024
Crz:21.03.2024 10:57
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maloodber č. 1113032
49/24
0.00 € s DPH Obec Gánovce Energie2, a. s., odštepný závod Energie 2, a. s. - Predaj el 21.03.2024
21.03.2024
Crz:21.03.2024 10:57
Dohoda č. 24/36/054/165 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
54/24
0.00 € s DPH Obec Gánovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Poprad 18.03.2024
20.03.2024
Crz:20.03.2024 15:20
Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta - O. Kovalčík, Z. Kovalčíková, K. Kovalčíková
51/24
60.00 € s DPH Štefan Svitana Obec Gánovce 18.03.2024
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1097.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 73 74