Obec Gánovce

Faktúra

fa za odstraňovanie nálet. drevín na futbal. ihrisku

Identifikácia

Číslo faktúry: 124/21

Identifikácia objednávky: fa za odstraňovanie nálet. drevín na futbal. ihrisku

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Dušan Čambal-PRESTIGE, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Popradská 158, Hozelec

IČO dodávateľa: 47583819

Predmet faktúry: fa za odstraňovanie nálet. drevín na futbal. ihrisku

Fakturovaná suma: 240.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.04.2021

Dátum doručenia: 06.04.2021

Datum zverejnenia: 06.04.2021

Dokumenty