Obec Gánovce

Faktúra

fa za protipožiarne zabezpečenie obce

Identifikácia

Číslo faktúry: 139/21

Identifikácia objednávky: fa za protipožiarne zabezpečenie obce

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Ing. Branislav Brtáň

Adresa dodávateľa: Cintorínska 516/21, Sp. Teplica

IČO dodávateľa: 50686801

Predmet faktúry: fa za protipožiarne zabezpečenie obce

Fakturovaná suma: 200.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 07.04.2021

Dátum doručenia: 08.04.2021

Datum zverejnenia: 08.04.2021

Dokumenty