Obec Gánovce

Faktúra

fa za poskytnutie vyjadrenia k existencii telekom. zariadení siete Slovak Telekom a Digi Slovakia

Identifikácia

Číslo faktúry: 170/21

Identifikácia objednávky: fa za poskytnutie vyjadrenia k existencii telekom. zariadení siete Slovak Telekom a Digi Slovakia

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a. s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: fa za poskytnutie vyjadrenia k existencii telekom. zariadení siete Slovak Telekom a Digi Slovakia

Fakturovaná suma: 24.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 19.04.2021

Dátum doručenia: 23.04.2021

Datum zverejnenia: 23.04.2021

Dokumenty