Obec Gánovce

Faktúra

fa za vonkajšie koše na triedený odpad

Identifikácia

Číslo faktúry: 175/21

Identifikácia objednávky: 175/21

Identifikácia zmluvy: fa za vonkajšie koše na triedený odpad

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov dodávateľa: FEREX, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Vodná 23, Nitra

IČO dodávateľa: 17682258

Predmet faktúry: fa za vonkajšie koše na triedený odpad

Fakturovaná suma: 806.99 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 22.04.2021

Dátum doručenia: 27.04.2021

Datum zverejnenia: 27.04.2021

Dokumenty