Obec Gánovce

Faktúra

fa za aku - metlu

Identifikácia

Číslo faktúry: 374/21

Identifikácia objednávky: fa za aku - metlu

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Ancora aRt, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 687/88, Poprad

IČO dodávateľa: 17146488

Predmet faktúry: fa za aku - metlu

Fakturovaná suma: 69.76 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 08.09.2021

Dátum doručenia: 10.09.2021

Datum zverejnenia: 10.09.2021

Dokumenty