Obec Gánovce

Faktúra

fa za audit účtovnej uzávierky 2020 a vydanie Správy audítora

Identifikácia

Číslo faktúry: 375/21

Identifikácia objednávky: fa za audit účtovnej uzávierky 2020 a vydanie Správy audítora

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Ing. Daniela Dudová

Adresa dodávateľa: Levočská 212/10, Poprad

IČO dodávateľa: 42088291

Predmet faktúry: fa za audit účtovnej uzávierky 2020 a vydanie Správy audítora

Fakturovaná suma: 1440.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 11.09.2021

Dátum doručenia: 13.09.2021

Datum zverejnenia: 14.09.2021

Dokumenty