Obec Gánovce

Faktúra

fa za mesačný poplatok ELWIS 10/21

Identifikácia

Číslo faktúry: 436/21

Identifikácia objednávky: fa za mesačný poplatok ELWIS 10/21

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov dodávateľa: JRK Slovensko, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Rajská 2341/15A, Bratislava

IČO dodávateľa: 50530950

Predmet faktúry: fa za mesačný poplatok ELWIS 10/21

Fakturovaná suma: 192.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 06.10.2021

Dátum doručenia: 11.10.2021

Datum zverejnenia: 11.10.2021

Dokumenty