Obec Gánovce

Faktúra

fa za zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za rok 2021

Identifikácia

Číslo faktúry: 18/21

Identifikácia objednávky: fa za zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za rok 2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Paulína Gajanová

Adresa odberateľa: Gánovská 245/48, Gánovce

IČO odberateľa: 43753540

Názov dodávateľa: Obec Gánovce

Adresa dodávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO dodávateľa: 00326143

Predmet faktúry: fa za zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu za rok 2021

Fakturovaná suma: 50.19 € bez DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 31.08.2021

Dátum doručenia: 31.08.2021

Datum zverejnenia: 12.10.2021

Dokumenty