Obec Gánovce

Faktúra

fa za komunálny odpad

Identifikácia

Číslo faktúry: 115/23

Identifikácia objednávky: fa za komunálny odpad

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Gánovce

Adresa odberateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO odberateľa: 00326143

Názov dodávateľa: BRANTNER Poprad, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: fa za komunálny odpad

Fakturovaná suma: 23.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 10.03.2023

Dátum doručenia: 16.03.2023

Datum zverejnenia: 16.03.2023

Dokumenty