Obec Gánovce

Objednávka

Program Biznis

Identifikácia

Číslo objednávky: 60/2018

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet objednávky: Program Biznis

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Alžbeta Čekovská ( starostka obce )

Dátumy

Dátum objednania: 29.11.2018

Datum zverejnenia: 29.11.2018

Dokumenty