Obec Gánovce

Objednávka

Vypracovanie programu odpadového hospodárstva

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2019

Názov zmluvy: Vypracovanie programu odpadového hospodástva

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet objednávky: Vypracovanie programu odpadového hospodárstva

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Michal Materný ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 07.01.2019

Datum zverejnenia: 13.02.2019

Dokumenty