Obec Gánovce

Objednávka

objednávka na jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 6/19

Názov zmluvy: objednávka na jedálne kupóny

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Up Slovensko, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23D, Bratislava 2

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: objednávka na jedálne kupóny

Cena objednávky: 88.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Alžbeta Friesová ( )

Dátumy

Dátum objednania: 21.02.2019

Datum zverejnenia: 21.02.2019

Dokumenty