Obec Gánovce

Objednávka

obj. na aktualizáciu PD- splašková kanalizácia ul . Letná

Identifikácia

Číslo objednávky: 53/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Ing. Kamil Králik- GAMBIT

Adresa dodávateľa: Machalovce 253

IČO dodávateľa: 14281481

Predmet objednávky: obj. na aktualizáciu PD- splašková kanalizácia ul . Letná

Cena objednávky: 500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 08.10.2019

Datum zverejnenia: 09.10.2019

Dokumenty