Obec Gánovce

Objednávka

obj. vypracovanie registr. poriadku a uloženie dokladov do archívu

Identifikácia

Číslo objednávky: 55/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Archivovanie SK s. r. o.

Adresa dodávateľa: Sobotské nám. 1748/46, Poprad

IČO dodávateľa: 36444154

Predmet objednávky: obj. vypracovanie registr. poriadku a uloženie dokladov do archívu

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semková ( )

Dátumy

Dátum objednania: 15.10.2019

Datum zverejnenia: 15.10.2019

Dokumenty