Obec Gánovce

Objednávka

obj. na poradenské služby k čerpaniu NFP v rámci projektu " vodozádržné opatrenia"

Identifikácia

Číslo objednávky: 56/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: DEC, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Pavlovova 2340/4, Poprad

IČO dodávateľa: 52004457

Predmet objednávky: obj. na poradenské služby k čerpaniu NFP v rámci projektu " vodozádržné opatrenia"

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Michal Materný ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 16.10.2019

Datum zverejnenia: 16.10.2019

Dokumenty