Obec Gánovce

Objednávka

obj. na jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 57/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: UP Slovensko, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášiková 23D, Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: obj. na jedálne kupóny

Cena objednávky: 544.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 24.10.2019

Datum zverejnenia: 25.10.2019

Dokumenty