Obec Gánovce

Objednávka

obj.na pristavenie VOK a odvoz objemového odpadu zo záhradkárskej osady v Gánovciach

Identifikácia

Číslo objednávky: 58/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Palguta Peter

Adresa dodávateľa: Lúčna 240, Kravany

IČO dodávateľa: 40603113

Predmet objednávky: obj.na pristavenie VOK a odvoz objemového odpadu zo záhradkárskej osady v Gánovciach

Cena objednávky: 125.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 29.10.2019

Datum zverejnenia: 29.10.2019

Dokumenty