Obec Gánovce

Objednávka

obj. na uskladnenie objemového odpadu zo záhradkárskej osady v Gánovciach

Identifikácia

Číslo objednávky: 59/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: TOS, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Žakovce 189

IČO dodávateľa: 36450332

Predmet objednávky: obj. na uskladnenie objemového odpadu zo záhradkárskej osady v Gánovciach

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 29.10.2019

Datum zverejnenia: 29.10.2019

Dokumenty