Obec Gánovce

Objednávka

Obj. na zemné práce

Identifikácia

Číslo objednávky: 60/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Jozef Slavkovský - JS výkop

Adresa dodávateľa: Športová 202/6, Gánovce

IČO dodávateľa: 36238546

Predmet objednávky: Obj. na zemné práce

Cena objednávky: 780.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 14.10.2019

Datum zverejnenia: 21.11.2019

Dokumenty