Obec Gánovce

Objednávka

Objednávka - Shybka OCL plynovodu na ul. Slnečnej

Identifikácia

Číslo objednávky: 61/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: SV HEATING, Ing. ján Varhoľ

Adresa dodávateľa: Družstevná 3555/7A, Poprad

IČO dodávateľa: 40328236

Predmet objednávky: Objednávka - Shybka OCL plynovodu na ul. Slnečnej

Cena objednávky: 1200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Michal Materný ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 12.11.2019

Datum zverejnenia: 21.11.2019

Dokumenty