Obec Gánovce

Objednávka

obj. na práce spojené s rozšírením a úpravou retardéra na ul. Jesennej

Identifikácia

Číslo objednávky: 62/2019

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: STAVAR, Katarína Šarišská

Adresa dodávateľa: Školská 29/5, Letanovce

IČO dodávateľa: 51497191

Predmet objednávky: obj. na práce spojené s rozšírením a úpravou retardéra na ul. Jesennej

Cena objednávky: 3500.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 20.11.2019

Datum zverejnenia: 21.11.2019

Dokumenty