Obec Gánovce

Objednávka

obj.na darčekové kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 64/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Up Slovensko, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: obj.na darčekové kupóny

Cena objednávky: 590.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 13.12.2019

Datum zverejnenia: 16.12.2019

Dokumenty