Obec Gánovce

Objednávka

objednávka na jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2020

Názov zmluvy: objednávka na jedálne kupóny

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: UP Slovensko, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/ D, Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: objednávka na jedálne kupóny

Cena objednávky: 400.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Alžbeta Friesová ( ekonóm )

Dátumy

Dátum objednania: 24.01.2020

Datum zverejnenia: 28.01.2020

Dokumenty