Obec Gánovce

Objednávka

obj. na tabuľky označenia MŠ a kamerového systému v obci

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/20

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: DANMO, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Business Centrum Poprad, Karpatská 3256/15, Poprad

IČO dodávateľa: 46 313 826

Predmet objednávky: obj. na tabuľky označenia MŠ a kamerového systému v obci

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 12.02.2020

Datum zverejnenia: 12.02.2020

Dokumenty