Obec Gánovce

Objednávka

obj. na jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 22/20

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Up Slovensko, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: obj. na jedálne kupóny

Cena objednávky: 640.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 20.05.2020

Datum zverejnenia: 20.05.2020

Dokumenty