Obec Gánovce

Objednávka

obj. na statické posúdenie PD stropnej dosky a stĺpov + návrh veľkosti základových konštrukcií

Identifikácia

Číslo objednávky: 26/20

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: K-BELCOR, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Štôla 8

IČO dodávateľa: 43894682

Predmet objednávky: obj. na statické posúdenie PD stropnej dosky a stĺpov + návrh veľkosti základových konštrukcií

Cena objednávky: 220.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 16.06.2020

Datum zverejnenia: 17.06.2020

Dokumenty