Obec Gánovce

Objednávka

obj. na 650 ks respirátorov FFP2

Identifikácia

Číslo objednávky: 12/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Orama, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Šrobárova 47, Poprad

IČO dodávateľa: 46670491

Predmet objednávky: obj. na 650 ks respirátorov FFP2

Cena objednávky: 292.50 € bez DPH

Objednávku vystavil: Semková Oľga ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 03.03.2021

Datum zverejnenia: 03.03.2021

Dokumenty