Obec Gánovce

Objednávka

obj. na vysprávky miestnych komunikácií

Identifikácia

Číslo objednávky: 13/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: STAVAR, s.r.o

Adresa dodávateľa: Školská 29/5, Letanovce

IČO dodávateľa: 52926222

Predmet objednávky: obj. na vysprávky miestnych komunikácií

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Semková Oľga ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 09.03.2021

Datum zverejnenia: 09.03.2021

Dokumenty