Obec Gánovce

Objednávka

obj. na vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer pre stavbu "Rekonštrukcia krovu MŠ Gánovce"

Identifikácia

Číslo objednávky: 16/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Ing. Iveta Jurčová

Adresa dodávateľa: Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad

IČO dodávateľa: 34891978

Predmet objednávky: obj. na vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer pre stavbu "Rekonštrukcia krovu MŠ Gánovce"

Cena objednávky: 100.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Semková Oľga ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 19.03.2021

Datum zverejnenia: 19.03.2021

Dokumenty