Obec Gánovce

Objednávka

obj. na spracovanie znaleckých posudkov pre stanovenie Všeobecnej hodnoty stavieb - vodovodov.

Identifikácia

Číslo objednávky: 17/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Ing. Barbora Hoghová

Adresa dodávateľa: Nová 1002/7, Poprad

IČO dodávateľa: 51093341

Predmet objednávky: obj. na spracovanie znaleckých posudkov pre stanovenie Všeobecnej hodnoty stavieb - vodovodov.

Cena objednávky: 360.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Semková Oľga ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 19.03.2021

Datum zverejnenia: 19.03.2021

Dokumenty