Obec Gánovce

Objednávka

Obj. na podanie žiadosti o dotáciu Program obnovy dediny 2021

Identifikácia

Číslo objednávky: 21/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: EUprojects, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Kuzmányho 71/1192, Košice

IČO dodávateľa: 44676114

Predmet objednávky: Obj. na podanie žiadosti o dotáciu Program obnovy dediny 2021

Cena objednávky: 590.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Semková Oľga ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 25.03.2021

Datum zverejnenia: 25.03.2021

Dokumenty