Obec Gánovce

Objednávka

Oprava a výmena nefunkčných častí verejného rozhlasu v obci

Identifikácia

Číslo objednávky: 22/2021

Názov zmluvy: Oprava a výmena nefunkčných častí ver. rozhlasu v obci

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: AmiNet s.r.o

Adresa dodávateľa: L. Svobodu 73

IČO dodávateľa: 50271903

Predmet objednávky: Oprava a výmena nefunkčných častí verejného rozhlasu v obci

Cena objednávky: 300.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Michal Materný ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 30.03.2021

Datum zverejnenia: 30.03.2021

Dokumenty