Obec Gánovce

Objednávka

obj. na vypracovanie projekt. dokumentácie k projektu Multifunkčné ihrisko v obci Gánovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 23/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Ing. Jozef Imrich

Adresa dodávateľa: Košovce 360, Hôrka

IČO dodávateľa: 34892966

Predmet objednávky: obj. na vypracovanie projekt. dokumentácie k projektu Multifunkčné ihrisko v obci Gánovce

Cena objednávky: 680.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 19.03.2021

Datum zverejnenia: 06.04.2021

Dokumenty