Obec Gánovce

Objednávka

obj. na zameranie výškopisu a polohopisu parku pri MŠ Gánovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 25/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Ing. Šterbáková Andrea

Adresa dodávateľa: Železničná 137/52, Veľká Lomnica

IČO dodávateľa: 46445111

Predmet objednávky: obj. na zameranie výškopisu a polohopisu parku pri MŠ Gánovce

Cena objednávky: 410.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Semková Oľga ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 06.04.2021

Datum zverejnenia: 07.04.2021

Dokumenty