Obec Gánovce

Objednávka

obj. na projektovú dokumentáciu bleskozvodu MŠ Gánovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 30/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Mgr. Radoslav Iľaš

Adresa dodávateľa: Šrobárova 2678/35, Poprad

IČO dodávateľa: 45625263

Predmet objednávky: obj. na projektovú dokumentáciu bleskozvodu MŠ Gánovce

Cena objednávky: 120.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Semková Oľga ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 19.04.2021

Datum zverejnenia: 19.04.2021

Dokumenty