Obec Gánovce

Objednávka

obj. na komplet sieťka + bočné držiaky na ping - pongový stôl

Identifikácia

Číslo objednávky: 32/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: FUNSTAR SLOVAKIA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tovarnícka 959/14, 955 01 Topoľčany

IČO dodávateľa: 50311638

Predmet objednávky: obj. na komplet sieťka + bočné držiaky na ping - pongový stôl

Cena objednávky: 50.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 20.04.2021

Datum zverejnenia: 20.04.2021

Dokumenty