Obec Gánovce

Objednávka

obj. na pristavenie 2 kontajnerov 7,5 m3 a odvoz objemového odpadu zo záhradkárskej osady v Gánovciach

Identifikácia

Číslo objednávky: 33/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Peter Palguta

Adresa dodávateľa: Lúčna 240, Kravany

IČO dodávateľa: 40603113

Predmet objednávky: obj. na pristavenie 2 kontajnerov 7,5 m3 a odvoz objemového odpadu zo záhradkárskej osady v Gánovciach

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Semková Oľga ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 26.04.2021

Datum zverejnenia: 26.04.2021

Dokumenty