Obec Gánovce

Objednávka

obj. na vyhotovenie tabuľky projektu rekonštrukcie HZ

Identifikácia

Číslo objednávky: 35/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: MUCHA REKLAMA, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Bukurešťská 7, Košice

IČO dodávateľa: 52123707

Predmet objednávky: obj. na vyhotovenie tabuľky projektu rekonštrukcie HZ

Cena objednávky: 80.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Semková Oľga ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 03.05.2021

Datum zverejnenia: 03.05.2021

Dokumenty