Obec Gánovce

Objednávka

obj. na projektové práce stavby Gánovce - preložka vodovodu na ul. Letná

Identifikácia

Číslo objednávky: 60/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Ing. Matej Čekovský

Adresa dodávateľa: Levočská 5112/26A, Poprad

IČO dodávateľa: 47606711

Predmet objednávky: obj. na projektové práce stavby Gánovce - preložka vodovodu na ul. Letná

Cena objednávky: 900.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 23.07.2021

Datum zverejnenia: 23.07.2021

Dokumenty