Obec Gánovce

Objednávka

obj. na preložku NN siete na ul. Slnečná, Gánovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 66/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: AVREC - Jozef Cerva

Adresa dodávateľa: Levočská 866, Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: obj. na preložku NN siete na ul. Slnečná, Gánovce

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 23.08.2021

Datum zverejnenia: 23.08.2021

Dokumenty