Obec Gánovce

Objednávka

obj. na zemné práce

Identifikácia

Číslo objednávky: 65/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Jozef Slavkovský - JS výkop

Adresa dodávateľa: Športová 202/6, Gánovce

IČO dodávateľa: 32860064

Predmet objednávky: obj. na zemné práce

Cena objednávky: 465.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 19.07.2021

Datum zverejnenia: 19.08.2021

Dokumenty