Obec Gánovce

Objednávka

obj. na stroj (6 l zásobník), 10 l dezinfekciu, masku a filter

Identifikácia

Číslo objednávky: 68/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Innova Solutions International, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Kopčianska 10, Bratislava 5

IČO dodávateľa: 36616931

Predmet objednávky: obj. na stroj (6 l zásobník), 10 l dezinfekciu, masku a filter

Cena objednávky: 850.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 23.08.2021

Datum zverejnenia: 23.08.2021

Dokumenty