Obec Gánovce

Objednávka

obj. na 3 ks stožiar verejného osvetlenia STK 76/80/3-Z

Identifikácia

Číslo objednávky: 70/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: PERÚN TATRY, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 689/22, Poprad

IČO dodávateľa: 36485098

Predmet objednávky: obj. na 3 ks stožiar verejného osvetlenia STK 76/80/3-Z

Cena objednávky: 1401.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 08.09.2021

Datum zverejnenia: 08.09.2021

Dokumenty