Obec Gánovce

Objednávka

obj. na jedálne kupóny

Identifikácia

Číslo objednávky: 71/21

Názov zmluvy: obj. na jedálne kupóny

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: UP Déjeuner, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Tomášikova 16529/23/D, Bratislava

IČO dodávateľa: 53528654

Predmet objednávky: obj. na jedálne kupóny

Cena objednávky: 960.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Friesová Alžbeta ( ekonómka )

Dátumy

Dátum objednania: 13.09.2021

Datum zverejnenia: 14.09.2021

Dokumenty