Obec Gánovce

Objednávka

obj. na konzumné zemiaky pre MŠ - šk. rok 2021/2022

Identifikácia

Číslo objednávky: 72/21

Názov zmluvy: obj. na konzumné zemiaky pre MŠ - šk. rok 2021/2022

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: MR Trans - Milan Rusnačko

Adresa dodávateľa: Švábovce 136

IČO dodávateľa: 41012763

Predmet objednávky: obj. na konzumné zemiaky pre MŠ - šk. rok 2021/2022

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Mgr. Monika Šutá ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 13.09.2021

Datum zverejnenia: 14.09.2021

Dokumenty