Obec Gánovce

Objednávka

obj. na grafickú prípravu tabúľ a tlač 2 ks obojstranných tabúľ Debond + lamino 2,6 x 1,5 m

Identifikácia

Číslo objednávky: 75/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: DANMO, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Svetlá 1, Bratislava - Staré mesto

IČO dodávateľa: 46313826

Predmet objednávky: obj. na grafickú prípravu tabúľ a tlač 2 ks obojstranných tabúľ Debond + lamino 2,6 x 1,5 m

Cena objednávky: 726.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 24.09.2021

Datum zverejnenia: 24.09.2021

Dokumenty