Obec Gánovce

Objednávka

obj. na dodanie a montáž strešnej konštrukcie

Identifikácia

Číslo objednávky: 76/21

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: DUKAC, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Jahodná 2325/6, Poprad

IČO dodávateľa: 45994137

Predmet objednávky: obj. na dodanie a montáž strešnej konštrukcie

Cena objednávky: 957.89 € bez DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 24.09.2021

Datum zverejnenia: 24.09.2021

Dokumenty