Obec Gánovce

Objednávka

obj. na výkon stavebného dozoru "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice"

Identifikácia

Číslo objednávky: 78/21

Názov zmluvy: obj. na výkon stavebného dozoru "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice"

Názov objednávateľa: Obec Gánovce

Adresa objednávateľa: Gánovská 184, 05801 Gánovce

IČO objednávateľa: 00326143

Názov dodávateľa: Ing. Slavko Žilinčík D.I.D-projekt GÁNOVCE

Adresa dodávateľa: Ústecko - Orlická 3300/25, Poprad

IČO dodávateľa: 37112562

Predmet objednávky: obj. na výkon stavebného dozoru "Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice"

Cena objednávky: 1100.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Olga Semkova ( referent )

Dátumy

Dátum objednania: 08.10.2021

Datum zverejnenia: 08.10.2021

Dokumenty